null

0

ยาดมหอมดี yadomhomdee

               

ยาดมหอมดี ในรูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้สูดดม
โดยการหมุนตรงส่วนฝาของหลอดให้ช่องสำหรับดมตรงกันก็เป็นอันใช้ได้ 

ยาดมหอมดีเน้นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ 

พร้อมทั้งยังให้ความสดชื่นในเวลาเดียวกันด้วย 

ดังคำนิยามของยาดมหอมดีว่า


"ทั้งหอม ทั้งสดชื่น" 

ดอกราชาวดี

ชื่อวงศ์ : BUDDLEJACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja paniculata Wall

ชื่อสามัญ : Butterfly bush

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ :ราชาวดี (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม (ExS) สูง 2-5เมตร ทรงพุ่มโปร่งตามกิ่งมีขน

         ดอก ช่อดอกสีขาวยาว 6-10 ซม. ออกตามซอกใบย่อยปลายกลีบดอกมีกลีบดอกขนาดเล็กเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆปลายแยกเป็น 4 กลีบภ่ายในช่อดอก มีระยะเวลาบานที่แตกต่างกันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นในเวลากลางคืน ออกดอกตลอดปี

นิเวศวิทยา

        มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย อินเดีย ในประเทศไทยนิยมปลูกตามบ้านเรือนเป็นไม้ประดับและให้กลิ่นหอม

การปลูกและขยายพันธุ์

        เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับดอกมีกลิ่นหอมสวยงามขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ทางยา

        รสเฝือน แก้โรคผิวหนัง ดอกมีกลิ่นหอมและช่วยบำรุงหัวใจ

วิธีและปริมาณที่ใช้

แก้โรคผิวหนัง 

โดยใช้ทั้งต้น สับแล้วโขลกให้ละเอียดผสมเหล้าทา เช้า - เย็น


ที่มาของข้อมูล                          ประโยชน์ดอทคอม Prayoddotcom 

ของที่ระลึกจากหอมดี

        ช่วงแนะนำหอมดีชุดใหม่ เป็นชุดสีประจำวันเกิด ภายในกล่องจะมีที่คั่นหนังสือ

หอมดีอยู่ด้วย ของมีจำนวนจำกัด